Bemöta

Sponsored link: Download Bemöta
att bemöta människor med dyslexi
Dyslexi är ett vanligt handikapp som inte alltid syns eller märks. På arbetsplatser och i skolan medför det däremot stora problem om inte rätt resurser och hjälpmedel sätts in. Det är viktigt att som dyslektiker få den hjälp som behövs för att övervinna problemen som funktionshindret medför. I de kvalitativa intervjuerna framkommer hur bemötandet spelar en stor roll för den enskildes självbild och självförtroende. För att kunna skapa en dräglig arbetsmiljö såväl i skolan som ute i arbetslivet krävs det .

Language: swedish
PDF pages: 30, PDF size: 0.17 MB
Report
att undervisa och pedagogiskt bemöta barn/elever med adhd
Det är lätt att känna sig vilsen eller till och med uppgiven inför dessa barn som kräver en individuellt anpassad undervisning. Det kan också kännas svårt att inse vilket stöd barnet skulle behöva men att inte ha möjlighet att erbjuda det, på grund av bristande resurser. Dessa barn har ett sätt att fungera som inte sällan krockar med vad man utifrån sin erfarenhet som pedagog förväntar sig att barn ska klara av i olika åldrar. Även om det betonas i läroplanerna och andra styrdokument att både förskolan och.

Language: swedish
PDF pages: 24, PDF size: 0.5 MB
Report
sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att bemöta
Ett akut insjuknande eller ett trauma kan skaka om hela vardagen, inte bara för den drabbade utan även för dennes anhöriga (Engström & Söderberg, 2004). Akuta situationer, där anhöriga är i stort behov av stöd och hjälp, kan uppstå var sjuksköterskan än väljer att arbeta inom vården. Kunskap om vad ett gott bemötande av anhöriga i akuta situationer innebär är viktigt för sjuksköterskan, i synnerhet för den nyexaminerade, eftersom sjukvården mestadels fokuserar på patienten. Om anhöriga hamnar i .

Language: swedish
PDF pages: 31, PDF size: 0.13 MB
Report
sjuksköterskors upplevelse av att möta och bemöta Äldre
Som reaktionssätt på sjukdom är förvirring hos äldre inte ovanligare än smärta och feber, men trots detta förblir förvirringen ofta oupptäckt (Byrne, 1994,516). Vårdpersonalen kan även misstolka detta tillstånd som att patienten har en demenssjukdom eller en psykisk sjukdom när de i själva verket har ett akut förvirringstillstånd (Immers, Schuurman & van de Bijl, 2005). Sjuksköterskor kan hjälpa till och avvärja ett förvirringstillstånd genom att hjälpa patienten att ta på sig glasögon eller hörapparat.

Language: swedish
PDF pages: 25, PDF size: 0.27 MB
Report
att undervisa agneta hellström och pedagogiskt bemöta barn
Det är lätt att känna sig vilsen eller till och med uppgiven inför dessa barn som kräver en individuellt anpassad undervisning. Det kan också kännas svårt att inse vilket stöd barnet skulle behöva men att inte ha möjlighet att erbjuda det, på grund av bristande resurser. Dessa barn har ett sätt att fungera som inte sällan krockar med vad man utifrån sin erfarenhet som pedagog förväntar sig att barn ska klara av i olika åldrar. Även om det betonas i läroplanerna och andra styrdokument att både förskolan och.

Language: swedish
PDF pages: 24, PDF size: 0.95 MB
Report
1   2   Next page →

Suggested

Svenska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.