Global Sourcing

Sponsored link: Download Global Sourcing
global sourcing
När fokuserade ni senast på att reducera kostnaderna och förbättra effektiviteten i er supply chain? Har ni fortfarande en manuell order process? Har ni stora säkerhetslager på grund av osäkerheten kring efterfrågan? Videlity´s automatiserade lösningar och unika integrations strategier eliminerar snabbt problemen genom hela er supply chain. Resultatet blir mycket bättre för alla inblandade parter, kunder som leverantörer. Kostnads reduceringar på upp till 50% med förbättrad servicenivå. Men det här är .

Language: swedish
PDF pages: 31, PDF size: 5 MB
Report
global sourcing
Aldrig förr har den totala värdekedjan haft så stor betydelse för företags resultat och tillväxt. Genom helhetssyn på funktioner, samarbeten och system läggs grunden för varaktig framgång. Vi utbildar i hela värdekedjan – inköp, produktion, distribution, integration och ledarskap. Välj bland Nordens största utbud, med 50 lärarledda kurser och 390 webbaserade kurser som vi erbjuder i samarbete med Accenture. Baserat på vårt modulariserade utbud kan vi snabbt utveckla skräddarsydda upplägg. I samarbete med .

Language: swedish
PDF pages: 25, PDF size: 4.77 MB
Report
global marknadsöversikt för jordbruksprodukter - landsstudier
1958-1961 var jordbrukssektorn i kris och landet upplevde en svår hungersnöd och tillsammans med ett embargo lett av USA under samma period försvårades hungersnöden. Som ett resultat av den kris landet ställdes inför kom Kina att införa en jordbrukspolitik som inriktades på att uppnå självförsörjning av framförallt spannmålsprodukter. Sedan i slutet på 1970-talet har den kinesiska staten fokuserat på en marknadsorienterad ekonomisk utveckling samt ekonomisk tillväxt och därmed påbörjades en reformering av .

Language: swedish
PDF pages: 246, PDF size: 5.34 MB
Report
global kris – håller välfärdssystemen? - global kris
Rapport från forskarseminariet i Umeå 20–21 januari 2010 I januari 1991 hölls det första forskarseminariet i Umeå på initiativ av Försäkrinngskasseförbundet (FKF) och Centralför­ bundet för socialt arbete (CSA). Målet var då, och är fortfarande, att öka intresset för social­ försäkringsforskning och att stimulera till ny forskning inom området samt att medverka till att kontakter etableras mellan forskare och praktiker inom området. I januari varje år möts forskare och representanter inom social­ .

Language: swedish
PDF pages: 140, PDF size: 1.5 MB
Report
global talent search examinations-2011[gtse] amity
101 113060103 RISHIK SOOD 102 118060041 AKRITI DHASMANA 103 115060114 YOSHITA SOOD 104 118060044 ASHRIKA PARUTHI 105 111060047 ANANYA GAUTAM 106 177060003 GUNJAN SHRIVASTAVA 107 157060002 DEEKSHITH108 196060002 PALAK PRIYA 109 117060042 VIDHI BINDAL 110 112060379 ADITI SHARMA 111 116060199 POORVI KAR 112 114060174 TANISHA CHAUHAN 113 114060062 LUVNEESH KUMAR 114 112060179 NITYA GOYAL 115 113060051 ISHA ARORA 116 116060172 SHIVANK NIGAM 117 112060185 RITWIK KAR 118 177060005 KARAN MOHAPATRA 119 177060012 .

Language: swedish
PDF pages: 100, PDF size: 0.95 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Svenska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.