Gyproc

Sponsored link: Download Gyproc
gyproc produktkatalog
Language: swedish
PDF pages: 11, PDF size: 1.11 MB
Report
gyproc produktkatalog produktkatalog gyproc verktyg
.Gyproc AB utvecklar, tillverkar och marknadsför lättbyggnadssystem med gipsbaserade byggskivor till . att funktionskrav som t.ex ljud-, brand- och hållfasthetskrav uppfylls. Gyproc lättbyggnadssystem är flexibla och medverkar till att totalkostnaden för både nybyggnation och renovering minimeras. Gyproc AB har en mångårig historia av att testa och praktiskt. rådgivning via Gyproc Teknisk Support och säljpersonal. Gyproc AB ingår i den franska koncernen Saint-Gobain. Gyproc, Gyptone och Glasroc är registrerade Gyproc AB.

Language: swedish
PDF pages: 11, PDF size: 0.95 MB
Report
guiden gyproc
. många aspekter som kommer att påverka framtidens byggande av vårdlokaler. Gyprocs innovativa lättbyggnadslösningar är utvecklade med framtidens krav som riktmärke. Våra. de krav som ställs avseende: miljö, hållbarhet och säkerhet. I Gyprocs anvisningar får projektörerna de lösningar som krävs för att skapa.

Language: swedish
PDF pages: 32, PDF size: 2.71 MB
Report
väggnycklar gyproc
. ≥ 40 dB (gäller vägg, se anmärkning) RUMSSKILJANDE VÄGG, INOM LÄGENHET GYPROCS FÖRSLAG: Klass C och klass B: R'w ≥ 0 dB VÄGG MELLAN VÅTRUM OCH BOSTADENS ÖVRIGA RUM/KÖK3) GYPROCS FÖRSLAG: Beakta projektspecifika krav för ljudisolering 2V = 2 lag Glasroc. mot våtrum VÄGG MELLAN SCHAKT OCH BOSTADENS ÖVRIGA RUM/KÖK3) GYPROCS FÖRSLAG: Beakta projektspecifika krav för brand7) och ljudisolering Fotnot 1.

Language: swedish
PDF pages: 24, PDF size: 0.26 MB
Report
byggvarudeklaration gyproc aquaroc-profiler
Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt: 1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till tillverkningsenheten, och utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”. 2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”. 3) Annan avgränsning. Ange vad: Redovisningen avser enhet av varan meter Redovisad vara Varans varugrupp Ej relevant .

Language: swedish
PDF pages: 13, PDF size: 0.32 MB
Report
1   2   3   4   Next page →

Suggested

gyproc manual

Svenska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.