Historiskt

Sponsored link: Download Historiskt
historiskt: vanlig dödsorsak hos barn med cancer före
Language: swedish
PDF pages: 29, PDF size: 0.77 MB
Report
historiskt gruvavfall med alkaliska restprodukter?
Language: swedish
PDF pages: 11, PDF size: 0.79 MB
Report
ett historiskt vägval
Falköpings kyrkliga samfällighet Box 734, 521 22 Falköping 0515-77 63 00 (växel) falkopings.pastorat@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/falkoping Kyrkoherde: Jonas Hagström 77 63 01 Kanslichef: Agneta Fürst 77 63 04 Församlingsexpedition: 77 63 00 Kyrkogårdsförvaltning: 77 63 50 Diakoni & Nya S:t Olofs gård: Anne-Marie Hedenberg 77 63 25 Elisabeth Gustafsson 77 63 81 Kyrkomusik: Annika Lagerquist 77 63 22 Kyrkans förskolor: Arken 77 63 34 Boken 77 63 14 Information: Catarina Tidström 77 63 19

Language: swedish
PDF pages: 16, PDF size: 1.19 MB
Report
regleringen vättern -historiskt, nutid och framtid länsstyrelserna
SMHI har data från tre peglar (vattenståndsmätare) i Vättern: Motala där data finns från 1858 fram till idag, Jönköping där data finns från 1901 till 1982, samt under några månader 1988 och Hjo där en serie mellan 1909 och 1950 finns, samtliga peglar har data med ett dygns upplösning. Som komplement har vattenståndsdata inhämtats från Jönköpings kommun som har mätningar från 1998 och framåt med dygnsupplösning. Från april 2004 finns också vattenstånd med 1-timmas upplösning från Jönköpings kommun. .

Language: swedish
PDF pages: 111, PDF size: 5.28 MB
Report
f¨ormedling historiskt kulturarv tid och rum med mobil teknik
Uppdragsgivaren, S¨ var hembygdsf¨ rening, efterfr˚ gade en a a o a f¨ rdig produkt som skulle kunna l˚ nas ut till turister. Projektet delades in i fyra faser; f¨ rstudie, a a o gr¨ nssnittsdesign, inneh˚ llsdesign och produkttestning, d¨ r utv¨ rdering med testpersoner ge nomf¨ rdes under sista delen av projektet. Den f¨ rdiga produkten implementerades p˚ en PDA o a a med GPS f¨ r platsbest¨ mning. Guiden i sig bygger p˚ ett linj¨ rt fl¨ de d¨ r anv¨ ndaren slussas o o a a fram genom hela guidningen. L¨ .

Language: swedish
PDF pages: 59, PDF size: 0.51 MB
Report
1   2   3   4   5   Next page →

Suggested

Svenska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.