Per Olov Kindgren Playbook

Sponsored link: Download Per Olov Kindgren Playbook
per-olov lindblom & stefan melander
. Tekniska museet i Stockholm. Intervjun bör refereras på följande sätt: Per-Olov Lindblom & Stefan Melander, intervju från 2008 av Gustav Sjöblom.

Language: swedish
PDF pages: 38, PDF size: 0.26 MB
Report
per-olov Östberg idg media
Kapitalisering av utvecklingskostnader Ordning och Reda i historiken – ”datarum” för försäljning av bolag Detaljerad Kund- och Produkt- information som stämmer med ekonomiutsikter Redovisningsprinciper kan variera beroende på köpares hemvist (Sverige/IFRS vs US GAAP)

Language: swedish
PDF pages: 11, PDF size: 1.3 MB
Report
hans-Åke scherp, gun-britt scherp per-olov johnsson, eva jönsson
Förord Ambitionen med denna skrift är att tydliggöra och konkretisera hur medarbetarsamtalet kan utgöra ett viktigt stöd vid problembaserad skolutveckling. Skriften ingår i en skriftserie inom forsknings- och utvecklingsprojektet PBS (Problem Baserad Skolutveckling) och ska ses som en del i det helhetstänkande som präglar detta perspektiv. Den vänder sig i första hand till skolledare men den riktar sig även till andra med intresse för skolutveckling. Lärarförbundet har varit medfinansiärer till .

Language: swedish
PDF pages: 52, PDF size: 0.88 MB
Report
Svenska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.