Privatisering

Sponsored link: Download Privatisering
privatisering den kommunala verksamheten lunds universitet
Dessa reformer skulle komma att förändra i stort sett hela den kommunala verksamheten, vissa kommuner mer än andra. Reformerna hade till stor del inspirerats av de idéer som av forskare kommit att kallas New Public Management. Då de fundamentala tankegångarna inom NPM har nyliberala förtecken, verkar det rimligt att anta att högerpartier varit mer mottalgliga för dessa idéer än vänsterpartier. Den kommunala förvandlingen har dock påverkat de flesta kommunerna oavsett politisk färg, vilket leder oss pröva .

Language: swedish
PDF pages: 36, PDF size: 2.04 MB
Report
privatisering, rätt medicin för apoteket? lunds universitet
Apoteksreformen innebär att en verksamhet som tidigare varit uppbyggd som ett monopol med statlig styrning istället kommer marknadsanpassas och öppnas upp för konkurrens. Vi ser en skillnad i värdegrunder mellan verksamheter som faller inom det offentliga respektive det privata och ser därför en problematik med att privatisera en statligt styrd verksamhet. Apoteket är en verksamhet med stor samhällsnytta och har på grund av detta behållits inom statens kontroll. Detta innebär att det finns betydande .

Language: swedish
PDF pages: 34, PDF size: 0.24 MB
Report
privatisering av sjukvã¥rd: politisk lã¶sning eller komplikation?
.I snart två decennium har privatisering stått i centrum för diskussioner om förnyelsen av sjukvården, både . av världen har politiska ledare och experter kommit att se privatisering som ett medel för att effektivisera produktionen av sjukvård och.

Language: swedish
PDF pages: 21, PDF size: 0.22 MB
Report
privatisering av offentliga funktioner - möjligheter och gränser
..ex. Michel Durupty, Les privatisations en France, Paris 1988, Dennis Swann, The Retreat of the State. Deregulation and Privatisation - in the UK.

Language: swedish
PDF pages: 14, PDF size: 0.09 MB
Report
kan privatisering arbetslivsinriktad rehabilitering Öka ifau
I den här rapporten jämför vi hur framgångsrik privat respektive offentligt tillhandahållen rehabilitering är med att få individer med långvarig sjukfrånvaro i arbete. På uppdrag av regeringen genomförde Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen under perioden 2008 till 2010 en försöksverksamhet med privat rehabilitering av långtidssjukskrivna där över 4 000 individer slumpvis erbjöds privat respektive offentlig rehabilitering. Vi finner inga skillnader i sannolikheten att återgå i arbete mellan individer .

Language: swedish
PDF pages: 27, PDF size: 0.38 MB
Report
1   2   Next page →
Svenska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.