Statistik

Sponsored link: Download Statistik
statistik
Language: swedish
PDF pages: 39, PDF size: 0.89 MB
Report
statistik
I sannolikhetsteorin har vi arbetat med stokastiska variabler vars f¨ rdelningar och deras parametrar varit o ¨ k¨nda. I statistikteori har vi i st¨llet en samling m¨tv¨rden fr˚n n˚gon f¨ rdelning vars parametrar i regel ar o ok¨nda; vi vill anv¨nda m¨tv¨rdena f¨ r att uppskatta de ok¨nda parametrarna p˚ n˚got bra s¨tt. o ¨ Ett stickprov, x1 , , xn ar en samling observationer av stokastiska variabler X1 , , Xn fr˚n n˚gon f¨ rdelning a a o Xi ∈ F (θ) d¨r θ ar en ok¨nd parameter. Ofta kan observationerna .

Language: swedish
PDF pages: 38, PDF size: 0.58 MB
Report
statistik
Language: swedish
PDF pages: 12, PDF size: 1.3 MB
Report
statistik och prognoser
Under de följande tio minuterna hör jag fler språk passera än vad jag någonsin upplevt. Även om de flesta av de 67.000 besökarna av mobilmässan använder engelska som gemensam språknämnare är det fantastiskt att höra så många olika språk på så kort tid. Tyska, franska, spanska, katalanska, japanska, kinesiska, koreanska, ryska, finska, svenska, danska – ja, listan kan förstås nästan göras hur så lång som helst med tanke på att människor från över 200 länder finns bland besökarna.

Language: swedish
PDF pages: 100, PDF size: 9.62 MB
Report
statistik om hjälpmedel
. redovisas en sammanställning av statistik om hjälpmedel som olika statistikproducenter tar fram. Syftet är att visa vilken nationell statistik om hjälpmedel som. avsnitten innehåller nationell statistik om hjälpmedel från undersökningar som genomförs löpande medan det fjärde redovisar ett axplock av annan statistik inom hjälpmedelsområdet. genomförande - Aktualitet - Jämförbarhet - Tillförlitlighet • Definitioner Det bör noteras att den statistik som redovisas i sammanställningen är den vi funnit tillgänglig under.

Language: swedish
PDF pages: 90, PDF size: 1.98 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Svenska ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.